تولید ژلاتین


سايت توليدي ژلاتين در دو نوع صنايع غذايي و دارويي با ظرفيت توليد 1200تن در سال 1397 در منطقه شهرک پاک تبريز با تکنولوژي روز جهان به بهره­برداري خواهد رسيد.

با توجه به نياز روز افزون اين اين محصول در صنايع دارويي و غذايي توسعه و افزايش ظرفيت توليد اين محصول جهت مصارف داخلي و صادرات در سال هاي آتي برنامه ريزي شده است.


محصولات توليدي در شرکت بايرآران در بخش داروسازي براي توليد سافت ژل بکاررفته و همزمان در صنايع غذايي و داروسازي مختلف نيز قابل استفاده خواهد بود.