صادرات و توزیع برق

شرکت سهامی عام عدن الکتریک تاسیس شده در کشور ترکیه با عقد قرارداد فی ما بین شرکت توانیر ایران و وزارت نیروی ترکیه و EPDK اقدام به صادرات و توزیع برق در کشور ترکیه نموده است.

حجم صادراتی این پروژه 250 مگا وات در سال 1396 رقم خواهد خورد. 

شرکت برق سهامی عام عدن الکتریک ( یکی از شرکت های زیر مجموعه هولدینگ بایر آران )، در سال 1395 جهت واردات برق از جمهوری اسلامی ایران به کشور ترکیه، در شهر استانبول تاسیس گردیده است.مجوز اخذ شده واردات برق به کشور ترکیه: