ارتوکین

شرکت صنعت تجارت بایر آران ارس شریک تجاری در زمینه ی سرمایه گذاری با شرکت اطلس اروپا ارس در زمینه ی واردات و فروش ارتوکین در ایران می باشد.
ORTHOKINE چیست؟
بسیار جذاب و شگفت انگیز است زمانی که بدن انسان درد ها و آسیب های رسیده به بدن را خود ترمیم کند. این قبیل صدمات و بیماری در سیستم ارتوپدیک بدن بیشتر نمایان و آشکار است. از طریق علم بیوتکنولوژی، با توجه به فرآیندهای بیولوژیکی در استخوانها، مفاصل و عضلات درک و پیشرفت انسان بطور فوق العاده ای نسبت به گذشته بهبود یافته است. با استفاده از این دانش، ما می توانیم روش های جدید درمان را کاملا توسعه دهد.
پروتئین میانجی خاصی مسئول تداوم بیماری های سیستم عضلانی هستند. این آسیب می تواند اغلب با آنتاگونیست های بیولوژیکی خاص درمان می شود. این جایی است که "داروی خود بدن " شروع به کار میکند: پروتئین ضد التهابی و ضد درد از خون بیمار استخراج و، برای مثال، به مفصل آسیب دیده تزریق می شود. این مواد التهاب مفاصل و ریشه های عصبی را متوقف نموده، بازسازی غضروف مفصلی و تسریع بهبود زخم ها و شکستگی را سبب می شود. 
"داروی خود بدن" تحت عنوان درمان اتولوگ نامیده می شوند. این به این معنی است که درمان که در آن ترکیبات و سلول ها به طور طبیعی توسط سلول های خود بدن تولید می شود. در نتیجه، این روش درمان اغلب به صورت محلی و موضعی انجام شده و نتیجه ای فوق العاده خواهد داشت.